AIZPUTE VĒSTURISKAJĀS KARTĒS UN PLĀNOS

1.stends_1.attels

AIZPUTE-VĒSTURISKAJĀS KARTĒS UN PLĀNOS

Izstādes “ Aizputes vēsturiskajās kartēs un plānos ” materiālos ir apskatāmi līdz šim nepublicētie 18.-20.gs. Aizputes pilsētas un apkārtnes kartes un plāni, kuru oriģināli glabājas Latvijas Valsts vēstures arhīvā, tie ataino pilsētas teritoriālās izmaiņas, nekustamo īpašumu robežas, administratīvo stāvokli, kā arī sniedz iespējas nākotnes teritoriālā plānojuma izstrādāšanai.

Kurzemes pilsētu vidū Aizpute izceļas ar kultūrtelpas daudzveidību. Krievijas impērijas sastāvā 1818.g. tika izveidots Kurzemes guberņas Aizputes apriņķis un Aizputes virspilskunga tiesa. 1841. gadā Aizputē bija 2 galvenās un 5 blakusielas, 23 mūra un 77 koka nami, un neliela pilsētas zemju teritorija, ko veidoja tikai viens mežiņš, pļavas un tīrumi. Ievērojama Aizputes pilsētas teritorijas paplašināšanās notika Agrārās reformas īstenošanas gaitā, kad, sākot ar 1921.g., pilsētai un privātpersonām no muižu zemēm piešķīra zemesgabalus. Laika gaitā zemesgabali tika arī sadalīti, pārdalīti vai apvienoti, un šādos gadījumos tika izgatavoti jauni plāni.

AIZPUTE-VĒSTURISKAJĀS KARTĒS UN PLĀNOS