Iedzīvotājiem

Esam sagatavojuši padomus vēsturisko ēku un dzīvokļu saimniekiem – ko darīt un ko nedarīt, renovējot vēsturisko ēku, remontējot dzīvokli, mainot logus vai durvis. Materiāls sagatavots pēc Aizputes novada Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Atjaunosim un remontēsim savus īpašumus, saglabājot vēsturi!

Buklets_Aizpute_Druka-1