MALKAS PILIS

Bauska (3)_edited

AIZPUTES MALKAS PILIS

Godinot un atceroties Eduardu Dambergu (1928 – 2006) un viņa veikumu, Aizputes novada Tūrisma informācijas un Mūžizglītības centrs izveidojis fotoizstādi “Aizputes malkas pilis”!

Kopš 1979. gada aizputnieks Eduards Dambergs savas mājas pagalmā veidoja malkas pilis ar torņiem, grezniem vārtiem un pat šaujamlūkām. Visas celtnes tika veidotas no parastām malkas pagalēm, kuras pašos malkas piļu veidošanas pirmsākumos tika krautas malkas žāvēšanai, taču tā aizsākās stāsts par Aizputes malkas piļu meistaru Eduardu Dambergu. Malkas kraušanas un laika apstākļu rezultātā piļu arhitektūra un krāsa katru gadu mainījās. 2006. gadā Eduards Dambergs aizgāja mūžībā un viņa veidotās pilis, viņa mantojums Aizputei pamazām arī aizgāja nebūtībā.

2016. gadā Tūrisma informācijas centra aicinājumam iesūtīt atmiņu stāstus un fotogrāfijas tiem, kas savulaik paši apmeklējuši malkas pilis Aizputē, atsaukušies gan vietējie iedzīvotāji, gan tālāki viesi – kopumā 34 cilvēki.

AIZPUTES MALKAS PILIS