Amalienburgas muiža

237238639_2157678877705813_8443855299859918504_n
Amalienburgas muiža jeb Amālijas pils (Amalienburg) celta 19. gs. sākumā un tās vēsture ir cieši saistīta ar blakus esošo ēku jeb Domkrogu. Pēcāk abu ēku gruntsgabali tika atdalīti un Amālijas pils juridiskais statuss kļuva identisks dzimtsmuižas statusam. 1814. gadā “L” formas divstāvu mūra ēkas īpašnieks bijis Jāmaiķu muižas kungs – gleznotājs un rakstnieks Ulrihs Heinrihs Gustavs fon Šlipenbahs, bet 1821. gadā par Amalienburgas īpašnieku kļuva valsts padomnieks un landrāts Karls Aleksands fon Krofs, kā arī no 1879. – 1924. gadam ēka piederējusi Osten – Sakenu dzimtai.
Latvijas brīvvalsts pirmajā periodā Amalienburgu iegādājas Latvijas Banka, un 1925. gadā kļuva par Latvijas Bankas Aizputes nodaļu. Bankas, nomainoties to īpašniekiem un nosaukumiem, ēkā darbojās arī pēckara gados līdz pat 1990. gada sākumam.
2021. gada sākumā Amalienburgas muiža iekļauta Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Šobrīd ēkā saimnieko biedrība “Amalienburga”, tiek veikti izpētes un atjaunošanas darbi, lai muiža kļūtu par publiski pieejamu objektu.

Adrese:
Atmodas iela 7, Aizpute
Telefons: (+371) 20 287 828
Internetā: https://www.facebook.com/Amalienburga
302168143_454997433206673_6857626074914755561_n 302210353_455000396539710_2149994647126162038_n