AIZPUTES KOKA ARHITEKTŪRAS MANTOJUMS

Aizpute _plakats20

Šogad no 28. – 30. maijam Aizputē atkal pulcēsies RISEBA un RTU arhitektūras studenti lai šarmantās mazpilsētas inspirēti dotu savu redzējumu un idejas Aizputes attīstībai un mantojuma saglabāšanai. LLU un Klaipēdas studenti plenēram šogad sekos attālināti.

Ja iepriekšējos plenēros tika pievērsta uzmanība Aizputes pilij un pilsētas centra pilsēttelpai, tad šis jau būs otrais plenērs, kas veltīts unikālajam Aizputes koka arhitektūras mantojumam. Šī gada plenēra akcents un virsuzdevums būs modernu tehnoloģiju izmantošna pilsētvides un objektu fiksēšanā un projektēšanā. Studenti kopā ar Latvijas labākajiem speciālistiem piedalīsies Aizputes centra pilsēttelpas fotofiksācijā ar drona palīdzību, atsevišķu koka arhitektūras objektu skenēšanā, detaļu uzmērīšanā un fotografēšanā kā arī arhīvu un muzeju materiālu izpētē. Tas viss nolūkā iegūt kompleksu redzējumu par Aizputes centra pilsēttelpas struktūru un atsevišķām būvēm. Eksperti kopā ar studentiem izveidos Aizputes pilsētas centra fragmenta 3D modeli. Dati tiks sagatavoti atbilstoši Nacionālajai Kultūras mantojuma pārvaldes standartiem un nodot NKMP, Aizputes pilsētai, projektētājiem un ēku īpašniekiem bezatlīdzības lietošanai.

Plenērā kopā ar studentiem strādās RTU Asociētais profesors Māris Kaļinka, RISEBA pasniedzēji Jānis Dripe un Jānis Kreicburgs, RTU pasniedzējs Egons Bērziņš, RISEBA un RTU pasniedzējs Lauris Goldbergs, dronu pilotēšanas eksperts Egīls Markus un citi speciālisti.

Šogad plenēra dalībniekus uzņems un plenēra organizēšanā aktīvi iesaistās Aizputes rezidenču centrs SERDE.

Plenēra organizatori ir RISEBA Arhitektūras skola, Aizputes novada dome un Rezidenču centrs SERDE sadarbībā ar RTU.