Velosipēdu maršruti

Aizputes velomaršruts

Cīravas-Apriķu velomaršruts

Kazdangas-Kalvenes velomaršruts

 

Maršruts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Maršruts izstrādāts cilvēkiem ar īpašām vajazdībām, cilvēkiem ratiņkrēslos kā arī piemērots visiem kājām gājējiem, māmiņām ar bērnu ratiņiem un velosipēdistiem.

Vēl maršruti pieejami: http://www.velokurzeme.lv/lv/buklets/