Neredzīgā Indriķa piemiņas vieta

Neredzīga Indriķa piemiņas vieta

Pāris kilometru no Apriķeim Aizputes virzienā atrodas Ģibortu kapi, kur apglabāts latviešu dziesminieks Neredzīgais Indriķis (1783 – 1828). Kaut arī Indriķis bija neizglītots un jau bērnībā 5 gadu vecumā zaudēja redzi, viņš iedvesmojās no G.F. Stendera baznīcas ziņģēm. Neredzīgais Indriķis bija pirmais latvietis, kuram izdots dzejoļu krājums (1806. gadā).

Adrese: Ģibortu kapi, Lažas pagasts
Vairāk informācijas: vardnica.aizpute.lv