32-aizputes-pilsdrupas-4

Livonijas Ordeņa pilsdrupas

Livonijas Ordeņa (Ordensburg Hasenpoth) kastellas tipa pils būvniecību 13. gs. uzsākta ordeņmestrs Dītrihs fon Groningens. Sākotnēji pilij bijusi priekšpils, stūra torņi un koka ēkas pagalmā. Tā kalpojusi kā robežnocietinājums Livonijas ordeņa un Kurzemes bīskapa teritoriju sastapšanās vietā. 15. gs. pie pils mūra austrumu sienas uzcelts dzīvojamais korpuss ar pagrabiem un galeriju. Pagalmā virs vārtiem daļēji saglabājies apmetums ar dekoratīvo apdari sgrafito tehnikā. Vēl 20. gs. 70. gados pils tika apdzīvota līdz tā tika nopostīta ugunsgrēkā.

Adrese: Liepājas iela 9, Aizpute

IMG_0134

Aizputes novadpētniecības muzejs

Muzejs atrodas vēsturiskā ēkā – jaunās Pilsmuižas kungu mājā. Ēka celta 18.-19 gs. mijā kā jaunā kungu māja. Šeit uz dzīvi pārcēlās pils īpašnieka ģimene, vecajā pilī izmitinot muižas kalpotājus. Muzejā apskatāmas 7 pastāvīgās ekspozīcijas, kuras sniedz ieskatu Aizputes pilsētas un tās tuvākas apkārtnes vēsturē, kā arī saimnieciski – ekonomiskajā un kultūras dzīvē. Muzeja izstāžu […]

Lindenbergas kartonāžas fabrikas ēka

Lindenbergas kartonāžas fabrika

Sarkanā trīsstāvu ķieģeļu ēka ir tipisks 19. gs. beigu ražošanas ēkas paraugs ar bagātīgu galvenās fasādes arhitektonisko noformējumu un kā padomju laikā , tā arī mūsdienās ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis. fabrika tika dibināta 1890. gadā, lai izgatavotu aptieku kastītes, kulītes un etiķetes. Fabrikas ražojumus līdz Pirmajam pasaules karam izplatīja pa visu carisko Krieviju. Otrā […]

Pils krogs

Pils krogs

Ēka celta 19. gs. vidū un līdz mūsdienām tā saglabājusies gandrīz bez izmaiņām. Tās pastāvēšanas laikā ēka izmantota kā labības tirgotava un Aizputes pagasta pārvalde. Padomju laikā ēkā atradās patērētāju biedrības garāžas un lauksaimniecības ražojumu iepirkšanas punkts. Ēka atzīta par vietējās nozīmes arhitektūras pieminekli. Vasaras sezonā te norisinās dažādas radošās aktivitātes.

Adrese: Liepājas iela 20, Aizpute
Telefons: (+371) 26546561

Bijusī muižas alus darītava

Muižas alus darītava

Ēka celta 19. gs. beigās, apvienojot divas vecākas Pilsmuižas saimniecības ēkas. Senāk bez alus darīšanas šeit bija iekārtota arī vilnas vērpšana, bet padomju laikos – limonādes ražošana. 50. gadu otrajā pusē te atradās Mašīnu traktoru stacija.

Adrese: Liepājas iela 12, Aizpute

akmens-tilts

Akmens tilts

Akmens tilts ir vispamatīgākais un vecākais tilts Aizputes pilsētā, kas savieno Tebras upes abus krastus. Tilts būvēts 1907. gadā un tā akmens margu izveidi finansējis Kazdangas barons Karls Vilhelms fon Manteifels, tādēļ margu centrālajā daļā iekalts Manteifeļu ģerbonis un uzraksts par celšanas gadu.

Adrese: Liepājas iela, Aizpute

aizputes_dzirnavas

Ūdensdzirnavas

Mūra celtne ar kārniņu jumtu un izbūvi uz stabiem celta 18. gs. beigās un 19. gs. sākumā. Ēkai saglabājušās vairākas vēsturiskas arhitektūras detaļas. 1923. gadā agrāko koka riteņu vietā dzirnavās iemontēja metāla turbīnu. Dzirnavās gatavoja dažādus miltus, mannu, putraimus un grūbas. Dzirnavas pieklusa 60. gadu vidū, kad kolhozi iekārtoja savas maltuves. 1998. gadā privātuzņēmējs ūdensdzirnavās izveido mazo elektrostaciju.

Adrese: Liepājas iela 10, Aizpute

Aizputes vēsturiskā apbūve

Aizputes vēsturiskā apbūve

Aizpute ir viena no vecākajām Latvijas pilsētām. Tā atrodas Tebras upes labajā krastā un pirmās ziņas par pilsētas apbūvi attiecas uz 14. gs. Pilsētas vecākā daļa atradusies starp tagadējām Atmodas, Jāņa un Katoļu ielām, bet vēlāk tā paplašinās Jelgavas, Kalvenes un Kuldīgas ielas virzienā. Aizputes vecpilsētas apbūve iekļauta Eiropas kultūras mantojuma sarakstā.

aizputes_sinagoga

Sinagogas (Aizputes kultūras nams)

1751. gadā Aizputē tika izveidota viena no pirmajām ebreju kopienām Kurzemē. Pēc 1795. gada, kad Piltenes valstiņu kopā ar visu Kurzemi pievienoja Krievijai, Aizputē bija visai maz iedzīvotāju, tādēļ valdība iepludināja ebrejus no Lietuvas. To skaits strauji auga un, protams, viņiem vajadzēja savu dievnamu – 1881. gadā vairāk nekā trešdaļa iedzīvotāju bija ebreji.  1751. gadā […]