237238639_2157678877705813_8443855299859918504_n

Amalienburgas muiža

Amalienburgas muiža jeb Amālijas pils (Amalienburg) celta 19. gs. sākumā un tās vēsture ir cieši saistīta ar blakus esošo ēku jeb Domkrogu. Pēcāk abu ēku gruntsgabali tika atdalīti un Amālijas pils juridiskais statuss kļuva identisks dzimtsmuižas statusam. 1814. gadā “L” formas divstāvu mūra ēkas īpašnieks bijis Jāmaiķu muižas kungs – gleznotājs un rakstnieks Ulrihs Heinrihs […]

241-Aizputes-turisms-KarlisVolkovskis-foto-

Cīravas ūdensdzirnavas

Cīravas muižas ūdensdzirnavas ir valsts aizsargājams arhitektūras piemineklis, kas būvētas 1881. gadā. Šobrīd ūdensdzirnavās darbojas Neformālās izglītības, mākslinieku rezidenču un kultūras centrs “Cita abra”. Ūdensdzirnavas apskatei atvērtas vasaras sezonā!

Adrese: Cīrava
Telefons: (+371) 22589000
GPS: 56.736281, 21.384323

32-aizputes-pilsdrupas-4

Livonijas Ordeņa pilsdrupas

Livonijas Ordeņa (Ordensburg Hasenpoth) kastellas tipa pils būvniecību 13. gs. uzsākta ordeņmestrs Dītrihs fon Groningens. Sākotnēji pilij bijusi priekšpils, stūra torņi un koka ēkas pagalmā. Tā kalpojusi kā robežnocietinājums Livonijas ordeņa un Kurzemes bīskapa teritoriju sastapšanās vietā. 15. gs. pie pils mūra austrumu sienas uzcelts dzīvojamais korpuss ar pagrabiem un galeriju. Pagalmā virs vārtiem daļēji saglabājies apmetums ar dekoratīvo apdari sgrafito tehnikā. Vēl 20. gs. 70. gados pils tika apdzīvota līdz tā tika nopostīta ugunsgrēkā.

Adrese: Liepājas iela 9, Aizpute
GPS: 56.720874, 21.595696

IMG_0134

Aizputes novadpētniecības muzejs

Muzejs atrodas vēsturiskā ēkā – jaunās Pilsmuižas kungu mājā. Ēka celta 18.-19 gs. mijā kā jaunā kungu māja. Šeit uz dzīvi pārcēlās pils īpašnieka ģimene, vecajā pilī izmitinot muižas kalpotājus. Muzejā apskatāmas 7 pastāvīgās ekspozīcijas, kuras sniedz ieskatu Aizputes pilsētas un tās tuvākas apkārtnes vēsturē [...]

Adrese: Skolas iela 1, Aizpute
Telefons: (+371) 29623284
Internetā: www.aizputesmuzejs.lv
GPS: 56.722637, 21.598335

Lindenbergas kartonāžas fabrikas ēka

Lindenbergas kartonāžas fabrika

Sarkanā trīsstāvu ķieģeļu ēka ir tipisks 19. gs. beigu ražošanas ēkas paraugs ar bagātīgu galvenās fasādes arhitektonisko noformējumu un kā padomju laikā , tā arī mūsdienās ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis. Ēkā sākotnēji atradās 1890. gadā dibinātā Ģertrūdes Lindenbergas aptieku kartonāžas fabrika, kas izgatavoja aptieku kastītes, kulītes un etiķetes [...]

Adrese: Kalvenes iela 27, Aizpute
Telefons: (+371) 28633808
Internetā: www.mfr.lv
GPS: 56.716078, 21.614914

Pilskrogs_iekštelpas2

Pilskrogs

Ēka celta 19. gs. vidū un līdz mūsdienām saglabājusies gandrīz bez izmaiņām. Tās pastāvēšanas laikā ēka izmantota kā labības tirgotava un Aizputes pagasta valde. Padomju laikā ēkā atradās patērētāju biedrības garāžas un lauksaimniecības ražojumu iepirkšanas punkts. Ēka atzīta par vietējas nozīmes arhitektūras pieminekli. Šobrīd pilskroga ēkā iekārtotas telpas radošām aktivitātēm, naktsmītne, padomju laika auto apskate un izbraucieni (+371) 28633808, kā arī piedāvā ekskursijas ēkas un pilsētas iepazīšanai.

Adrese: Liepājas iela 20, Aizpute
Telefons: (+371) 26546561
GPS: 56.721354, 21.594034

Bijusī muižas alus darītava

Muižas alus darītava

Ēka celta 19. gs. beigās, apvienojot divas vecākas Pilsmuižas saimniecības ēkas. Senāk bez alus darīšanas šeit bija iekārtota arī vilnas vērpšana, bet padomju laikos – limonādes ražošana. 50. gadu otrajā pusē te atradās Mašīnu traktoru stacija.

Adrese: Liepājas iela 12, Aizpute
GPS: 56.721576, 21.597387

akmens-tilts

Akmens tilts

Akmens tilts ir vispamatīgākais un vecākais tilts Aizputes pilsētā, kas savieno Tebras upes abus krastus. Tilts būvēts 1907. gadā un tā akmens margu izveidi finansējis Kazdangas barons Karls Vilhelms fon Manteifels, tādēļ margu centrālajā daļā iekalts Manteifeļu ģerbonis un uzraksts par celšanas gadu.

Adrese: Liepājas iela, Aizpute
GPS: 56.721200, 21.597463

aizputes_dzirnavas

Ūdensdzirnavas

Mūra celtne ar kārniņu jumtu un izbūvi uz stabiem celta 18. gs. beigās un 19. gs. sākumā. Ēkai saglabājušās vairākas vēsturiskas arhitektūras detaļas. 1923. gadā agrāko koka riteņu vietā dzirnavās iemontēja metāla turbīnu. Dzirnavās gatavoja dažādus miltus, mannu, putraimus un grūbas. Dzirnavas pieklusa 60. gadu vidū, kad kolhozi iekārtoja savas maltuves. 1998. gadā privātuzņēmējs ūdensdzirnavās izveido mazo elektrostaciju.

Adrese: Liepājas iela 10, Aizpute
GPS: 56.722106, 21.599619

Aizputes vēsturiskā apbūve

Aizputes vēsturiskā apbūve

Aizpute ir viena no vecākajām Latvijas pilsētām. Tā atrodas Tebras upes labajā krastā un pirmās ziņas par pilsētas apbūvi attiecas uz 14. gs. Pilsētas vecākā daļa atradusies starp tagadējām Atmodas, Jāņa un Katoļu ielām, bet vēlāk tā paplašinās Jelgavas, Kalvenes un Kuldīgas ielas virzienā. Aizputes vecpilsētas apbūve iekļauta Eiropas kultūras mantojuma sarakstā.

aizputes_sinagoga

Sinagogas (Aizputes kultūras nams)

1751. gadā Aizputē tika izveidota viena no pirmajām ebreju kopienām Kurzemē. Pēc 1795. gada, kad Piltenes valstiņu kopā ar visu Kurzemi pievienoja Krievijai, Aizputē bija visai maz iedzīvotāju, tādēļ valdība iepludināja ebrejus no Lietuvas. To skaits strauji auga un, protams, viņiem vajadzēja savu dievnamu – 1881. gadā vairāk nekā trešdaļa iedzīvotāju bija ebreji [...]

Adrese: Atmodas iela 16, Aizpute
GPS: 56.719227, 21.603179

26-kazdangas-pils-2

Kazdangas muižas komplekss

Kazdangas muižas komplekss (Katzdangen) daudzās paaudzēs piederējis ļoti bagātiem un politiski ietekmīgiem Kurzemes baroniem Manteifeļiem. Kazdangas muižu klasicisma stilā 19. gs. sākumā cēla slavenais Rietumeiropas arhitekts J. G. Berlics. Pašreiz pils ēkā atrodas muzejs, kurā var iepazīt Kazdangas pagasta vēsturi un Boju meža muzeja ekspozīciju [...]

Adrese: Jaunatnes gatve 1, Kazdanga
Telefons: (+371) 28616717, (+371) 29103813
Internetā: https://www.facebook.com/KAZDANGASPILS/
GPS: 56.734045, 21.732917

kavalieru nams-klets

Kavalieru nams un klēts

Vienlaicīgi ar Kazdangas muižu, tai abās pusēs tika uzceltas divas klētis, no kurām viena laika gaitā tika pārdēvēta par kavalieru namu. Šajā namā saglabājušās apļveida barokālās kāpnes, kuras stiepjas līdz pat jumta stāvam. Namu grezno mākslinieču L. Ginteres un F. Kirkes 1976. gadā temperas tehnikā veidots žanra sienas gleznojums “Kazdanga 1888. uz tirgu”. Ēkas otrajā stāvā labi saglabājies klasicisma stila parkets.

Adrese: Jaunatnes gatve 1, Kazdanga
Telefons: (+371) 28616717, (+371) 29103813
GPS: 56.733652, 21.732315

kapenes

Baronu Manteifeļu kapenes

Baronu fon Manteifeļu kapeņu iekārtošana aizsākās laika posmā no 1903. līdz 1904. gada,, bet darbus pārtrauca Pirmais pasaules karš. Kapenēs bijis marmora monuments, strūklakas un kapu vietas segtas ar smagām akmens plāksnēm ar aizgājēja datiem. Kapenēs ir saglabājušās 12 akmens piemiņas plāksnes, kā arī aptuvens ieskats vietā, kur bija paredzēts turēt cinkotus zārkus.

Adrese: Kazdanga
GPS: 56.735829, 21.732882

26-kazdangas-pils-12

Akmens tilts

Uz Kazdangas muižu liepu alejas galā pār gravu ved 1840. gadā celtais akmens tilts jeb tautā sauktais Vaidu tilts. Kādēļ vaidu tilts? Tādēļ, ka daudz asaru, sviedru un asiņu lijušas šo tiltu būvējot. Tilta virspusē ir granīta stabiņi ar dzelzs ķēdēm un rotājumiem. Tagadējās ķēdes esot no jūrniecības, barona laika ķēdes fragments apskatāms Kazdangas muižas muzejā.

Adrese: Pils gatves beigas, Kazdanga
GPS: 56.733296, 21.733234

Bijušais muižas zirgu stallis-Kazdangas kultūras centrs

Bijušais muižas zirgu stallis (Kazdangas kultūras centrs)

Sākotnēji ēka būvēta 1686. gadā kā kalpu māja, 1914. gadā tā pārveidota par muižas zirgu stalli, bet 1957. – 1959. gadā stallis pārbūvēts par kultūras namu. Interjera dekoratīvā apdare ir nacionālā stilā veidojuši mākslinieks Albīns Dzenis un koktēlnieks Ernests Treimanis. Šobrīd ēkā ir kultūras centrs un bibliotēka.

Adrese: Pils gatve 4, Kazdanga
Telefons: (+371) 26681805
GPS: 56.732223, 21.732913

Bijusī muižas krogus ēka

Bijusī muižas krogus ēka

Krogus ēka ir celta 1868. gadā, tās ziemeļu galā dzīvojis krodzinieks ar savu ģimeni, vidusdaļā bijis pats krogs, bet dienvidu galā – stadula, kurā nakšņoja gan zirgi, gan ceļotāji. Barona Karla Vilhelma valdīšanas laikā krogu pārveidoja par tējnīcu. Ēka ir valsts nozīmes kultūras piemineklis un tās galvenās vērtības ir fasāde, vecie pusloku arkveida logi un durvis, un divi dzelzī kalti vēja rādītāji no 1667. gada.

Adrese: Liepu gatve 8, Kazdanga
GPS: 56.729628, 21.731743

Dzirnezers un dzirnavas

Dzirnezers un dzirnavas

Dzirnavas būvētas 1840. gadā, tās ir pilnībā pārbūvētas un tikai ārējā fasāde sniedz nelielu ieskatu par toreizējiem laikiem. Līdz mūsdienām ļoti labi saglabājies dzirnavu dambis. Dzirnezerā tiek piedāvāta ūdens velosipēdu (katamarānu) noma.

Adrese: Liepu gatve 10, Kazdanga
Telefons: (+371) 28616717, (+371) 29103813
GPS: 56.728699, 21.732143

224-Aizputes-turisms-KarlisVolkovskis-foto-

Grota

Kazdangas 196 ha lielo parku caurvij taku un velo celiņu tīkls. Viens no velo celiņiem vijas gar Dzirnezera krastiem līdz grotai, pa ceļam piedāvājot apskatīt skaistu ainavu un interesantas koka skulptūras. 1914. gadā veidotā laukakmeņu grota ir bijusi iemīļota barona fon Manteifeļa atpūtas vieta. Kā stāsta leģendas, tad barons esot uz grotu gājis malkot tēju un izveidotais parks tai apkārt ir bijis ļoti akustisks, ka barons, sēžot grotā, esot dzirdējis ikvienu sarunu, kas norisinājusies muižā.

Adrese: Kazdanga
Telefons: (+371) 28616717 (tiek piedāvāta velo noma)
GPS: 56.718216, 21.735156

boju_muiza

Boju muiža

Boju muižu (Bojen) 1860. gadā cēlis barons fon Bērs. Latvijas villas tipa ēku pārstāv Boju muižas kungu māja. Kā galveno uzmanību muižas projektētājs veltījis apjoma telpiskajam risinājumam. Blakus atrodas parks ar diviem dīķiem un Eiropas baltegļu stādījumiem. Šobrīd muižā atrodas Latvijas Valsts meži Dienvidkurzemes mežniecība. Muiža apskatāma no ārpuses.

Adrese: Bojas, Kazdangas pagasts
GPS: 56.681054, 21.655130

rokaizu_muiza

Rokaižu muiža

Rokaižu muiža (Rokaischen) piederējusi baronu Hānu dzimtai. 1846. gadā Rokaižu muižas krodzinieka Treilanda ģimenē dzimis ievērojamais latviešu folklorists Fricis Brīvzemneks. Rokaižu gatves galā ir piemineklis, kur soda ekspedīcija pakāra skolotāju Juri Zinbergu – vienu no galvenajiem 1905. gada nemieru organizētājiem un vadošajiem LSDSP biedriem Aizputes novadā. Kopš 1946. gada kungu mājā darbojas veco ļaužu pansionāts “Rokaiži”.

Adrese: Rokaiži, Kazdangas pagasts
GPS: 56.734246, 21.658871

cīrava-tip

Cīravas Senlietu krātuve

Muzeja ēka celta 19.gadsimta 20.gados kā krājaizdevu sabiedrības (bankas) mītne, vēlāk izmantota dažādiem mērķiem – bijis pasts, dzīvokļi, kolhoza kantoris, pagasta padome. Muzeja ekspozīcijas stāsta par saimnieciski ekonomisko un kultūras dzīvi Cīravas pagastā un Latvijā [...]

Adrese: “Atbalsti”, Cīrava
Telefons: (+371) 25435898
Internetā: www.cirava.lv
GPS: 56.737667, 21.387500

dzerves_muiza

Dzērves muižas komplekss un parks

Dzērves muižas (Dsehrwen) kungu māja celta 19. gs. sākumā. 1905. gada revolūcijā nodedzināta un vēlāk, no 1906. – 1912. gada, rekonstruēta pēc arhitekta G. Berči projekta neoklacisisma stilā. No baronu laikiem labi saglabājies ir liels baltu podiņu kamīns, kāpnes ar margām un 20. gs. interjera dekoratīvā apdare. Muižas kompleksā ietilpst arī 6,7 ha liels Kurzemes angļu stila ainavisks parks. Šobrīd muižā atrodas Dzērves pamatskola.

Adrese: Dzērve, Cīravas pagasts
GPS: 56.750544, 21.403354

DJI_0028DJI_0028

Cīravas pils

Cīravas muižas pils (Zierau) celta 1752. gadā kā fon Manteifeļu dzimtas medību pils. 19. gs. 60. gados pils tika pārbūvēta neogotiskā stilā. Namā daļēji saglabājusies 19. gs. interjera apdare, tai skaitā eklektiski griestu gleznojumi un stuka rotājumi. Apskatām no ārpuses!

Adrese: Cīrava
Internetā: www.cirava.lv
GPS: 56.735300, 21.385380

Apriķu muiža-Varis Sants

Apriķu muiža – muzejs

Apriķu muižas (Apprikken) apbūves baroka ansamblis veidojies pie Alokstes upes 18. gs. sākumā. Kungu māja būvēta laikā līdz 1742. gadam, bet tās astoņstūru tornis neogotikas formās uzbūvēts 19. gs. Lielākā daļa pārējo ēku – kūts, brūzis, dzirnavas – tika uzbūvētas 19. gs. otrajā pusē, un tanī pat laikā tiek ierīkots arī neliels ainavu parks [...]

Adrese: Apriķi, Lažas pagasts
Telefons: (+371) 29184684
GPS: 56.803721, 21.507341

kalvene_tasu_padure

Tāšu – Padures muiža

Tāšu – Padures muiža (Tasch – Paddern) celta 19. gs. sākumā kā Korfu dzimtas pils, kas 1852. gadā pāriet Keizerlingu dzimtas īpašumā kā medību pils, kas kalpojusi kā vasaras mītne, un ir izcils vēlīnā klasicisma paraugs. Iekštelpās saglabājušies vairāki senā interjera apdares fragmenti. Pēc pils pabeigšanas, ap to sāka veidot vairāk kā 10 ha lielu parku ar svešzemju kokiem. Šobrīd muižas ēkā atrodas Kalvenes pamatskola.

Adrese: Skolas iela 1, Kalvene
Telefons: (+371) 63497147, (+371) 29577075
GPS: 56.604161, 21.730417

padures_muiza_laza

Lažas – Padures muiža

Lažas – Padures muižas (Laschen) restaurācija notikusi 19. gs. 70. gados, kad ierīkots parks ar mākslīgi raktu dīķi. Baronu fon Osten – Sakenu muiža atrodas parka vidū, kurā aug vairākas reti sastopamas koku sugas. Pēc pirmās brīvvalsts agrārās reformas 1920. gadā muižas zeme sadalīta zemniekiem – Latvijas brīvības cīnītājiem. 1929. gadā to piešķīra skolu ierīkošanai. Kopš 1969. gada ēkā darbojas speciālā internātskola, kas apkalpo bērnus ar intelektuālās attīstības traucējumiem.

Adrese: “Lažas internātskola”, Lažas pagasts
GPS: 56.749524, 21.584376