Aizputes Septītās dienas Adventistu Baznīca

1040936160213Savu namu adventistu draudze ieguva 1993. gadā. Pirms tam baznīcas telpās atradusies Aizputes pareizticīgo draudze.

Adrese: Kalvenes ielā 38a, Aizpute Telefons: (+371) 29720361